Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN DRUGI SEMINAR „UVOD U PATENTE“

ODRŽAN DRUGI SEMINAR „UVOD U PATENTE“

23. april 2019.

U Zavodu za intelektualnu svojinu je održan drugi u nizu seminar „Uvod u patentni sistem“ koji je imao za cilj da učesnike, pretežno iz naučno-istraživačkih organizacija ali i iz industrije, upozna sa sistemom zaštite pronalazaka u oblasti hemije i hemijske tehnologije. Učesnike seminara je u uvodnom obraćanju pozdravio i direktor Zavoda, gospodin Vladimir Marić, istakavši ulogu Zavoda kroz istoriju svoga postojanja u zaštiti prava intelektualne svojine u Srbiji i njenom značaju za društvo ali i pojedince.

Tokom seminara posebna pažnja je bila posvećena uslovima za zaštitu i specifičnostima zaštite pronalazaka u oblasti hemije kao i sastavljanju delova patentne prijave sa posebnim fokusom na patentne zahteve kojima se definiše obim zaštite. Dat je i prikaz korišćenja slobodno dostupnih baza patentne dokumentacije i načinima na koje se može doći do relevantnih patentnih dokumenata kroz demonstraciju u bazi Espacenet.