Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE ZA PROFESORE ŠKOLE „MILAN PETROVIĆ“

PREDAVANJE ZA PROFESORE ŠKOLE „MILAN PETROVIĆ“

18. april 2019.

Na poziv profesora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, stručnjak Zavoda održao je predavanje „Intelektualna svojina u obrazovanju“. Interaktivno predavanje je osmišljeno sa ciljem da se profesori upoznaju sa različitim pravima intelektualne svojine kroz primere inovacija u oblasti obrazovanja.

Tom prilikom održane su i konsultacije sa profesorima škole koji su kontinuirano angažovani na izradi različitih inovacija u oblasti pomoći osobama sa invaliditetom, materijala i alata u oblasti obrazovanja, gde su prepoznata rešenja koja mogu biti predmet zaštite različitim oblicima prava intelektualne svojine.