Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBAVEŠTENJE O STRUČNOM ISPITU ZA ZASTUPNIKE

OBAVEŠTENJE O STRUČNOM ISPITU ZA ZASTUPNIKE

23. april 2019.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 11.6.2019. godine, sa početkom u 10 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da zaključno sa 31.5.2019. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Zavodu za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje LJubice br. 5.

Prijava mora da sadrži: ime i prezime, zanimanje i prebivalište kandidata; dokaz o završenom fakultetu;  dokaz o rasporđivanju na poslove industrijske svojine i o periodu u kome je kandidat bio raspoređen na tim poslovima i dokaz ovlašćene institucije o poznavanju jednog svetskog  jezika i dokaz o uplati takse za polaganje stručnog ispita u iznosu od 10.120,00 dinara.

Usmeni deo ispita za kandidate koji polože pismeni deo ispita održaće se 14.6.2019. godine, sa početkom u 10 časova.

Program posebnog stručnog ispita objavljen je u ”Službenom listu SRJ” br. 48/95 i nalazi se na službenom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.