Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽANA KONFERENCIJA POD SLOGANOM „BUDI SVOJ“ U STARTAP CENTRU U NIŠU

ODRŽANA KONFERENCIJA POD SLOGANOM „BUDI SVOJ“ U STARTAP CENTRU U NIŠU

22. april 2019.

Na poziv članova Međunarodne komore mladih (Junior Chamber International - JCI) iz ogranka Niš, predstavnici Zavoda su učestvovali u izvođenju jednodnevne konferencije „Budi svoj – Zaštita prava intelektualne svojine“ koja je održana u subotu, 20. aprila 2019. godine. Konferencija je održana u Startap centru u koji je smešten na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Učesnici su bili pre svega mladi preduzetnici, pravnici, zaposleni u nastavi i drugi zainteresovani da čuju nešto više o načinima na koje se mogu štititi određene kreacije ljudskog uma. Učesnici su upoznati sa načinom na koji funkcioniše sistem zaštite intelektualne svojine, kako da prepoznaju koje pravo intelektualne svojine je relevantno za zaštitu konkretnih rešenja a sve to kroz primere zaštićenih prava za proizvode koji se nalaze na tržištu. Posebno predavanje održano je o načinima i uslovima za zaštitu pronalazaka patentom kao i o trendovima u zaštiti pronalazaka patentom, gde sve veći broj prijava patenata podnosi za pronalaske koji spadaju u kategoriju pronalazaka primenjenih uz pomoć reačunara.

U drugom delu konferencije prezentovano je od strane advokata Dragana Milića, alternativno rešavanja sporova u Srbiji u slučaju suprotstvaljenog žiga i imena domena. Takav način rešavanja sporova pri Privrednoj komori Srbije postoji već skoro 10 godina prema usvojenom pravilniku po ugledu na sličan Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. U ovakvim postupcima brže se donose odluke nego u sudskom postupku i obično se rešavaju u roku od par meseci, a tokom predavanja su dati i kriterijumi prema kojima se rukovode članovi arbitražnog veća prilikom donošenja odluke na primer  za brisanjea naziva domena u slučaju da je u koliziji sa važećim žigom u Republici Srbiji.

Na kraju je na primeru iz prakse, članica Međunarodne komore mladih iz ogranka u Beogradu, Jovana Zvicer, koja je i istraživač, zaposlena na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, prikazala na konkretnim prijavama patenata na kojima je radila kao saradnik, iskustvo u zaštiti pronalazaka patentom. Ukazala je učesnicima da prilikom zaštite pronalazaka, i pored dobre ideje i rešenja, treba uložiti početni trud u samo sastavljanje prijave patenta. Na samom početku, prijavom patenta se definiše i obim zaštite a da ukoliko se želi računati dalje na eventualnu komercijalizaciju, to je i poželjan korak jer se podneta prijava ili patent može koristiti za pregovore sa potencijalnim partnerima, može biti jedan od preduslova za dobijanje određenih sredstava iz različitih fondova za podršku inovacijama, itd.