Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN SEMINAR UVOD U PATENTNI SISTEM

ODRŽAN SEMINAR UVOD U PATENTNI SISTEM

17. april 2019.

U utorak, 16. aprila 2019. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu je održan seminar „Uvod u patentni sistem“ tokom kojeg su se učesnici seminara upoznali sa uslovima za zaštitu patentom i malim patentom, načinima zaštite pronalazaka na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i sa sastavljanjem prijave patenata na primerima iz opšte tehnike.

Za kraj seminara dat je prikaz korišćenja slobodno dostupnih baza patentne dokumentacije, svrhe pretraživanja i načinima na koje se može doći do relevantnih patentnih dokumenata u oblasti tehnike od interesa kroz bazu Espacenet. Učesnici su tokom seminara sa predavačima diskutovali i brojna pitanja koja su u vezi sa postupkom zaštite, mogućnostima slobodnog korišćenja već dostupnih rešenja, troškovima zaštite pronalazaka i druga pitanja. Na seminaru su pored učesnika iz privrede bili i brojni predstavnici fakulteta i instituta.