Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE U TEHNIČKOJ ŠKOLI MIHAILO PUPIN U INĐIJI

PREDAVANJE U TEHNIČKOJ ŠKOLI MIHAILO PUPIN U INĐIJI

1. april 2019.

Na poziv profesora Tehničke škole „Mihajlo Pupin” u Inđiji, u petak 29. marta 2019. godine održano je predavanje o zaštiti različitih prava intelektualne svojine

U laboratoriji škole kroz prezentaciju i praktične primere uređaja iz elektro-laboratorije,tri odeljenja đaka treće godine injihove razredne starešine imalisu priliku da se upoznaju sa načinima zaštite i komercijalizacije pronalazaka. Prikazane su i mogućnosti korišćenja baza sa slobodnim pristupom za pretraživanje patenata i žigova.