Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA

1. april 2019.

Zavod za intelektualnu svojinu od 1. aprila 2019. godine primenjuje „PCT Paperless“ servis. Ovaj servis omogućava da se komunikacija sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i Evropskim zavodom za patente, u vezi sa međunarodnim prijavama patenata odvija u potpunosti elektronskim putem preko portala ePCT-Filing.

Obaveštavaju se podnosioci međunarodnih prijava patenata da podnošenjem PCT prijave u elektronskoj formi, preko portala ePCT-Filing, ostvaruju popust na taksu za podnošenje prijave u iznosu od:
- 264 EUR ako su svi delovi prijave („Request“, opis pronalaska, patentni zahtevi, apstrakt i nacrti) podneti elektronskim putem;
- 176 EUR ako je Zahtev za priznanje prava („Request“) podnet elektronskim putem.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu epct@zis.gov.rs i zis@zis.gov.rs ili putem telefona 011/20 25 929 i 011/20 25 904.