Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

STUDENTI VISOKE SPORTSKE ŠKOLE U POSETI ZAVODU

STUDENTI VISOKE SPORTSKE ŠKOLE U POSETI ZAVODU

12. mart 2019.

Danas su u poseti Zavodu za intelektualnu svojinu boravili studenti prve i treće godine Visoke sportske i zdravstvene škole sa profesorom u okviru premeta Preduzetništvo.

Tokom posete studenti su se upoznali sa nadležnostima Zavoda, sa vrstama prava intelektualne svojine, obimom prava i načinima iskorišćavanja. Kroz prezentaciju sa konkretnim primerima zaštićenih žigova, dizajna i patenata iz oblasti sporta, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa uslovima za zaštitu ovih prava.