Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

27. februar 2019.

Kao član mreže Pan European Seal Program, koju čine evropski univerziteti na kojima se izučava intelektualna svojina i dve međunarodne organizacije, Evropski zavod za patente (EPO) i Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Beogradski univerzitet je pozvan da predloži najbolje mlade stručnjake za jednogodišnju praksu u Evropskom zavodu za patente.

Više o tome možete da pročitate na sajtu Beogradskog univerziteta.