Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POJEDNOSTAVLJENA ELEKTRONSKA UPLATA TAKSI

POJEDNOSTAVLJENA ELEKTRONSKA UPLATA TAKSI

11. februar 2019.

Od 11. februara 2019. godine na portalu “e-Prijava” Zavoda za intelektualnu svojinu omogućeno je da se bez elektronskog potpisa podnose dokazi o uplati republičkih administrativnih taksi i vrši generisanje instrukcija za plaćanje.

To važi za sledeće vrste uplata:
1. elektronska doplata takse za bilo koje pravo intelektualne svojine;
2. elektronska uplata takse za ispravu o žigu, patentu, malom patentu, industrijskom dizajnu;
3. elektronska uplata takse za objavu i štampu priznatog žiga, patenta, malog patenta i industrijskog dizajna;
4. elektronska uplata takse za održavanje patenta, malog patenta ili industrijskog dizajna;
5. elektronska uplata godišnje takse za evropski patent pre podnošenja zahteva za validaciju.