Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽANO PREDAVANJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U OKVIRU OBUKE ZA KORISNIKE FINANSIJSKIH SREDSTAVA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

ODRŽANO PREDAVANJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U OKVIRU OBUKE ZA KORISNIKE FINANSIJSKIH SREDSTAVA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

28. januar 2019.

U Naučno-tehnološkom parku Zvezdara, u organizaciji Fonda za inovacionu delatnost, održan je trodnevni trening za privredne subjekte koji su dobili finansijska sredstva u okviru šestog ciklusa programa sufinansiranja ranog razvoja i petog ciklusa programa sufinansiranja inovacija od Fonda.

U petak 25. januara 2019. godine, tokom trećeg dana treninga koji je bio posvećen zaštiti intelektualne svojine, održano je i jedno predavanje o različitim oblicima zaštite inovacija pravima intelektualne svojine kao i o postupcima zaštite koji se vode pred Zavodom za intelektualnu svojinu. Tom prilikom predstavljeni su i načini za zaštitu prava van Srbije kao i neophodnost postojanja strategije upravljanja intelektualnom svojinom u poslovanju radi uspešnije komercijalizacije inovacija.

Predavač iz Zavoda za intelektualnu svojinu je predstavio i usluge Zavoda ka malim i srednjim preduzećima za koje su učesnici pokazali veliko interesovanje, a nakon predavanja nastavila se diskusija po određenim pitanjima koja su bila i tema prezentacije. U nastavku trećeg dana, strani ekspert za komercijalizaciju intelektualne svojine i zastupnik za prava intelektualne svojine, održao je u tri sesije predavanja o osnovama patentne zaštite i strategiji podnošenja patentnih prijava sa primerima o sprovođenju prava iz patenta.