Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

KONKURS ZA INOVATIVNI STUDENTSKI PROJEKT

KONKURS ZA INOVATIVNI STUDENTSKI PROJEKT

11. januar 2019.

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u okviru projekta „Noć istraživača“ a u saradnji sa Zavodom za intelektulanu svojinu raspisuje konkurs za inovativni studentski naučno-istraživački projekat. Cilj konkursa je da se studenti dodiplomskih i poslediplomskih akademskih studija bioloških, hemijskih i srodnih nauka podstaknu na naučno-istraživački rad i inovacije kroz razvoj originalnih ideja i da se najboljima pruži prilika da svoje ideje dalje razviju i prikažu javnosti.

Pravo učešća imaju svi studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija bioloških, hemijskih i srodnih nauka u Srbiji a rok za prijavljivanje istraživačkih ideja na konkurs je 30. mart 2019. godine.

Prijavljivanje se vrši na mejl adresu info@imgge.bg.ac.rs, na koju se zainteresovani mogu obratiti i za sve dodatne informacije.

Za više informacija o konkursu i načinu prijavljivanja posetite stranicu Instituta za molekurlarnu genetiku i genetičko inženjerstvo IMGGI gde se nalazi i uputstvo za podnošenje prijava. Uputstvo.