Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSETA STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA

POSETA STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA

26. decembar 2018.

Stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu održali su seminar o patentnoj zaštiti pronalazaka u oblasti prehrambene tehnologije za studente doktorskih studija Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. U okviru predmeta „Metode naučno-istraživačkog rada“ prepoznata je potreba da se studenti informišu o mogućnostima ostvarivanja patentne zaštite rezultata naučno-istraživačkog rada koji je osnov za izradu doktorske disertacije.

Cilj seminara bio je da se studenti upoznaju sa značajem i mogućnostima sistema patentne zaštite pronalazaka, postupkom ostvarivanja patentne zaštite u Srbiji, kao i sa osnovama pretraživanja patentne dokumentacije kao izvora tehničkih informacija kroz konkretne primere pretraživanja u bazi Espacenet. Učesnici seminara su naročito bili zainteresovani za klasifikovanje patentnih prijava i napredno pretraživanje u bazi Espacenet, kao i za uslove za podnošenje patentne prijave. Ovim je nastavljena višegodišnja saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu.