Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

PREDAVANJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

13. decembar 2018.

Nastavljena je uspešna višegodišnja saradnja Zavoda za intelektualnu svojinu sa predstavnicima Fakulteta organizacionih nauka i po pozivu održana predavanja studentima na četvrtoj godini studijske grupe „Operacioni menadžment“ u okviru predmeta „Intelektualna svojina“.

Tema predavanja „Zaštita računarskih programa i baza podataka pravima intelektualne svojine“ je prevashodno bila posvećena patentima, gde su studenti i profesori mogli da se upoznaju sa zaštitom pronalazaka primenjenih na računaru, potom primerima dobre prakse kao i studijama slučajeva iz međunarodne prakse.