Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJA ZA SAVEZ DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA U POŽAREVCU

PREDAVANJA ZA SAVEZ DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA U POŽAREVCU

4. decembar 2018.

U okviru obeležavanja jubileja 150. godina Saveza inženjera i tehničara Srbije, a na poziv Saveza društava inženjera i tehničara kao i društva Informacionih tehnologija elektro i mašinske struke grada Požarevca, u petak 30. novembra 2018. godine održan je seminar „Uvod u prava intelektualne svojine i osnove patentne zaštite“. Obrađene su teme o značaju zaštite svih prava intelektualne svojine, uslovima za zaštitu pojedinim pravima, međunarodnoj zaštiti i sprovođenju zaštite.

Poseban fokus je bio na patentnoj zaštiti, delovima patentne prijave i načinu sastavljanja prijave patenta, kao i na postupcima nacionalne i međunarodne zaštite, troškovima i taksama koje su potrebne za registrovanje i održavanje prava na patent. Poslednje predavanje je obuhvatilo pregled baza patentne dokumentacije sa primerima pretraživanja u bazi ESPACENET. Na kraju seminara je održana diskusija na postavljena brojna pitanja iz oblasti patentne zaštite, žigova i autorskih prava od strane učesnika, inženjera iz privrede i obrazovanih institucija grada Požarevca i regiona.