Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA

POSETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA

23. novembar 2018.

Stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu održali su juče seminar o pravima intelektualne svojine za studente master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta „Tehnički propisi i standardi“.

Cilj seminara bio je da se studenti upoznaju sa nadležnostima Zavoda i sa različitim oblicima i značajem zaštite prava intelektualne svojine. Posebna pažnja posvećena je patentnoj zaštiti i specifičnostima patentne prijave, kao i korišćenju baza patentne dokumentacije kao izvora tehničkih informacija. Seminar je održan već osmu godinu za redom, u okviru saradnje Zavoda za intelektualnu svojinu i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.