Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSETA STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA

POSETA STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA

23. novembar 2018.

Prvi put u poseti Zavodu za intelektualnu svojinu, u četvrtak, 22. novembra 2018. godine, bili su studenti Fakulteta organizacionih nauka u okviru predmeta „Intelektualna svojina“, na četvrtoj godini studijske grupe „Operacioni menadžment“.

Tokom posete održano je predavanje koje je imalo za cilj da studentima približi značaj, uslove zaštite i upravljanje pravima intelektualne svojine u poslovanju, na konkretnim primerima u oblasti prava industrijske svojine. Ovim predavanjem nastavljena je uspešna saradnja Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.