Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

U ZAVODU ODRŽANA DRUGA BEKOP KONFERENCIJA

U ZAVODU ODRŽANA DRUGA BEKOP KONFERENCIJA

14. novembar 2018.

U četvrtak 8. novembra 2018. godine u okviru studentskog projekta BEKOP – Beogradska konferencija pravnika, u Zavodu za intelektualnu svojinu je zbog velikog interesovanja ponovljena u novom terminu konferencija „Pravo itelektualne svojine“.

Konferenciju je otvorio Vladimir Marić, direktor Zavoda uvodnim obraćanjem o značaju prava intelektualne svojine kao nematerijalne imovine kako za fizička lica koji su i autori različitih kreacija ljudskog uma, tako i za privredne subjekte. Nakon uvodnog obraćanja, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Slobodan Marković, imao je izlaganje na temu autorskog prava, tokom kojeg je između ostalog dao i osvrt na izazove koji se postavljaju pred autore i nacionalna zakonodavstva pojavom novih tehnologija i novih načina privrednog iskorišćavanja autorskih dela.

U naredne dve sesije stručnjaci iz Zavoda dali su prikaz uslova i postupaka za zaštitu patenta i žiga sa primerima iz prakse Zavoda koje su bile praćene i primerima predstavnika privrednog subjekta „Šlarafija“ u vezi sa korišćenjem patenta u poslovanju, dok je predstavnik advokatske kancelarije „Živko Mijatović i partneri“ dao i prikaz zaštite žiga nakon registracije na tržištu. Poslednje dve sesije bile su posvećene zaštiti oznaka geografskog porekla i industrijskog dizajna od strane stručnjaka Zavoda. Cilj konferencije je bio da se studenti sa pravnih i drugih fakulteta koji su se prijavili za učešće upoznaju sa određenim zakonskim okvirima iz oblasti prava intelektualne svojine i postupcima koje Zavod vodi.