Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

WIPO ALATI ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ZA UNIVERZITETE

WIPO ALATI ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ZA UNIVERZITETE

8. novembar 2018.

U utorak i sredu, 6-7. novembra 2018. godine, u Zavodu za intelektualnu svojinu u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu – WIPO i sa Centrom za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu održan je seminar o alatima za intelektualnu svojinu koje je razvio WIPO početkom ove godine.

Nakon uvodnog obraćanja gospodina Vladimira Marića, direktora Zavoda, gospodina Saše Lazovića, pomoćnika ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i gospodina Nenada Zrnića, prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, gospođa Olga Spasić iz WIPO predstavila je alate o kojima je bilo reči tokom dvodnevnog seminara. Alati za intelektualnu svojinu za univerzitete predstavljaju različite modele za definisanje politika intelektualne svojine, vodiče za njihovo korišćenje i unapređenje postojećih politika kao i modele različitih ugovora koji se koriste u procesima transfera tehnologija. Naglašeno je da se ovi materijali takođe mogu koristiti za podizanje kapaciteta ne samo akademskih institucija već i u svrhe edukacije drugih važnih aktera u procesima transfera tehnologija kao što su: državne institucije i nacionalni zavodi za intelektualnu svojinu, mala i srednja preduzeća, profesionalni zastupnici za intelektualnu svojinu kao i druge organizacije koje podržavaju promociju inovacija u okviru svog mandata.

Tokom prvog dana seminara rukovodioci domaćih institucija, Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo iz Beograda i Naučnog instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada predstavili su stanje politika intelektualne svojine u svojim institucijama. Nakon toga bilo je reči i o principima „Otvorene nauke“ o čemu je govorila i direktorka Inovacionog centra Instituta za fiziku u Beogradu. U nastavku prvog dana kao i tokom drugog dana seminara strani eksperti sa iskustvom na poslovima transfera tehnologije na Univerzitetima u Bostonu, gospodin Ešli Stivens iz konsultantske firme Fokus iz SAD kao i gospodin Jan Tomas sa Univerziteta Kembridž iz Velike Britanije, kroz praktične primere dali su učesnicima uvid u načine evaluacije tehnologije kroz razgovore sa pronalazačima kao i primere primene politika intelektualne svojine na univerzitetima. Učesnici sa različitih univerziteta i instituta imali su prilike kroz timski rad da, tokom drugog dana seminara, ukratko prođu kroz prvu fazu u procesu transfera tehnologije kroz intervju sa pronalazačima.