Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

8. novembar 2018.

Povodom obeležavanja 98. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu, a sa ciljem promovisanja značaja zaštite intelektualne svojine za razvoj savremene ekonomije i društva, sproveden je konkurs za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u periodu od 14. septembra do 19. oktobra 2018. godine u 4 kategorije takmičenja:
 1. Pronalazač ili grupa pronalazača za patent (WIPO Medal for Inventors)
 2. Pravna lica za registrovan industrijski dizajn (WIPO IP Enterprise Trophy)
 3. Autor za monografsko delo/studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity)
 4. Učenik ili grupa učenika srednje škole za pronalazak (WIPO School children’s Trophy)
Kriterijumi za dodelu nagrada u prve dve kategorije takmičenja:
 • da je reč o domaćem pronalazaču ili domaćem nosiocu industrijskog dizajna;
 • da je ostvarena zaštita patentom/industrijskim dizajnom u inostranstvu;
 • da je patent/industrijski dizajn u važnosti na minimalno jednoj teritoriji u inostranstvu;
 • da patent/industrijski dizajn ima konkretnu praktičnu primenu i dokazan uspeh na tržištu ili tržišni potencijal;
 • da je korist za privredu i društvo od patenta/industrijskog dizajna prepoznatljiva kroz povećanje izvoza, zaposlenosti, produktivnosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine ili poboljšanje kvaliteta života, a sa posebnim osvrtom na 2018. godinu.
Kriterijumi za dodelu nagrade u trećoj kategoriji takmičenja:
 • da je reč o individualno napisanoj ili kritički priređenoj monografiji domaćeg autora koja je objavljena ili prihvaćena za objavu tokom 2018. godine sa najmanje jednim recenzentom u impresu i da je odlikuje teorijska dubina, erudicija i kritičko razumevanje problema kojom se bavi ili o studijskoj izložbi s katalogom, s najmanje jednim recenzentom u impresu, koja se produbljeno i samosvojno bavi istorijom nauke i kulture ili društvenim značenjima tehnologije.
Kriterijumi za dodelu nagrade u četvrtoj kategoriji takmičenja:
 • da je reč o pronalasku koji doprinosi zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti ili poboljšanju kvaliteta života.
O pobednicima za prve dve kategorije odlučila je komisija u sastavu:
- dr Viktor Nedović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - predsednik komisije;
- dr Danica Mićanović, ekspert za inovacije i transfer znanja i koordinator za oblast intelektualne svojine u Privrednoj komori Srbije;
- Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
O pobednicima za treću kategoriju odlučila je komisija u sastavu:
- dr Aleksandar Petrović, redovni profesor Kulturne antropologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - predsednik komisije;
- docent dr Tamara Stojanović - Đorđević, doktor pedagoških nauka i asistent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu;
- dr Nikola Demonja, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.
Za četvrtu kategoriju takmičenja odlučila je komisija u sastavu:
- mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu –- predsednik komisije;
- dr Marko Krstić, direktor Centra za promociju nauke;
- dr Nataša Milojević, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Pobednik takmičenja u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent – Nagrada WIPO Medal for Inventors, pripala je dr Jadranu Bandiću, plastičnom hirurgu i prof. dr Đuri Korugi, pioniru u oblasti nanotehnologija i osnivaču Centra za molekularne mašine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za pronalazak pod nazivom: Analitičke metode procene tkiva, jer je za navedeni pronalazak ostvarena patentna zaštita u oblasti koja doprinosi ranoj dijagnozi melanoma ili njegovoj prevenciji i to na jednom od najvećih tržišta sveta - na teritoriji SAD. Osim toga, za navedeni pronalazak je u toku i postupak ostvarivanja patentne zaštite na teritoriji Evrope kao i na teritorijama Kanade i Velike Britanije. Na bazi patentiranog pronalaska pronalazača dr Jadrana Bandića i prof. dr Đure Koruge napravljen je jedinstven sistem sa aplikacijom za teledermoskopski skrining promena na koži, koji je na tržištu poznat pod imenom skinScan mobilna aplikacija. Ova aplikacija omogućava daljinski skrining i praćenje promena na koži i obezbeđuje mišljenje specijaliste u roku od 24 časa. Imajući u vidu da je usled klimatskih promena ova vrsta problema veoma aktuelna i rasprostranjena kao i da se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja planira razvoj 100 teledermoskopskih skrining jedinica za teledermoskopsku skrining mrežu na nivou 100 domova zdravlja širom naše republike i kasnije širenje ove mreže u Evropi, ovaj izum nesumnjivo doprinosi kvalitetu života odnosno prevenciji i lečenju maligniteta kože. Osim toga sa navedenim izumom je samo tokom 2018. godine obavljeno oko 3000 teledermoskopskih skrininga i ustanovljeno oko 200 melanomskih i nemelanomskih promena kože. Pored navedenog, izumitelji su za potrebe razvoja teledermoskopskog skrininga osnovali nekoliko privrednih subjekata, jedan u Srbiji i jedan u Danskoj, i dobitnici su brojnih međunarodnih priznanja za predmetni izum. Među njima se izdvaja pobeda na takmičenju The Next Step Challenge 2014 Winner, Esbjerg, Denmark (2014), a nagradu je uručio princ Danske.

Pobednik takmičenja u okviru kategorije za pravna lica za registrovani industrijski dizajn – Nagrada WIPO IP Enterprise Trophy pripala je kompaniji SOMA GROUP d.o.o. iz Beograda, koja je nosilac 5 međunarodno registrovanih industrijskih dizajna za komadni nameštaj koji se izvozi na tržište Evropske unije i Švajcarske. Nakon angažovanja dizajnera Vladana Mirčevskog kompanija SOMA GROUP d.o.o. mogla je da značajno poveća broj industrijskih dizajna i tako ostvari komercijalnu saradnju sa švajcarskim brendom nameštaja NATIVO. Na taj način je povećana proizvodnja, zaposleni su novi radnici i povećan je izvoz. Pored toga, zahvaljujući ostvarenoj međunarodnoj zaštiti industrijskim dizajnom finalnih proizvoda, kompanija SOMA GROUP d.o.o. se zaštitila od neovlašćenog kopiranja proizvoda, što je pozitivno uticalo na nastup na tržištu. Osim navedenog, zahvaljujući tome što su registrovani industrijski dizajni komandnog nameštaja, kompletna proizvodnja je pod brendom NATIVO premeštena u Srbiju, tako da je tokom 2018. godine u Srbiji proizvedeno oko 400 trpezarijskih stolova i 150 klub stolova, dok su sofe i kreveti jednim delom proizvedeni u Srbiji. Navedeno je doprinelo porastu prometa od 140%, a tokom 2018. godine otvoreno je i popunjeno 8 novih radnih mesta.

Pobednik takmičenja u okviru kategorije za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka – Nagrada WIPO Medal for Creativity pripala je dr Gorici LJubenov, diplomiranom arhitekti iz Beograda, za studijsku izložbu i prateću monografiju/katalog koji su posvećeni tradicionalnom graditeljskom znanju i nasleđu na Staroj planini koje predstavlja prirodno dobro od izuzetnog značaja. Autorka je posebno pažljivo proučila prostor između toponima Babin Zub podno Midžora i Dimitrovgrada. NJen rad ima primarnu empirijsku dimenziju jer je autorka obišla teže dostupna sela zbijena u dolinama i po visovima uz planinske rečice da bi pronašla, prikupila i zabeležila značajan materijal koji svedoči o velikom autohtonom graditeljskom i umetničkom umeću tradicionalne arhitekture nastale u tamošnjim specifičnim prirodnim, etničkim, i istorijskim uslovima. Empirijska istraživanja nadgrađena su proučavanjem arhivske građe, usmenih svedočanstava, i posebno teorijskom analizom terenske dokumentacije. Na taj način dr LJubenov je otkrila, rastumačila i očuvala dragocen deo kulturnog bogatstva još nedovoljno istraženog dela Srbije. Posebna vrednost ovog rada leži u tome što je autorka opisala i rekonstruisala neobično zanimljivu morfologiju stambenih objekata, nudeći pri tom svoju originalnu tipologiju da bi pokazala kako su se iz prvobitne iže, kuće od jedne prostorije sa ognjištem u sredini, postepeno razvijale građevine sa više soba, tremom i balkonima, razigranih, skladnih i oplemenjenih kontura, sa mnoštvom pomoćnih objekata. Na taj način javnost je upoznata s nepoznatim i zaboravljenim lokalnim neimarima, uticajima okolnih regiona na njihovo shvatanje prostora i predstavila način gradnje – ljudsku veštinu da svoje želje, misli i predstave o domu ostvare u vidu kuća izgrađenih od materijala koji nudi prirodno okruženje. Možda najvažnije, autorka je dovoljno ubedljivo predočila divotu narodnog stvaralaštva, estetiku duha stanovništva koje je vekovalo u teškim i istovremeno lepim uslovima.

Pobednik u okviru kategorije učenik ili grupa učenika srednje škole – Nagrada WIPO Schoolchildren’s Trophy pripala je Sari Milošević, učenici trećeg razreda Gimnazije u Inđiji za pronalazak pod nazivom: „Modifikacija barijum titanata dopiranog lantanom i potencijalna primena“. Pronalazak Sare Milošević pripada oblasti inženjeringa, a odnosi se na transformaciju izolatora barijum titanata (BaTiO3) dopiranjem lantanom u poluprovodnički materijal sa konkretnom primenom za merenje vlage i nivoa vodonika u vazduhu. Značaj pronalaska Sare Milošević proističe iz činjenice da je dokazala konkretnu primenu poluprovodnika dobijenog od barijum titanata dopiranog lantanom jer je napravila prototip pronalaska, čije senzorske osobine je potvrdila merenjem i matematičkim modelovanjem/simulacijom u specijalizovanom softveru COMSOL, pri čemu je pokazala atraktivne rezultate. U radu je ostvarena struktura poluprovodnika koja obezbeđuje veću preciznost i bolju prenosnu funkciju. Imajući u vidu da se senzori vlage primenjuju u poljoprivredi i različitim granama industrije, kao i da se senzori vodonika koriste u metaloprerađivačkoj industriji jer je vodonik eksplozivan, nesumnjiv je doprinos opisanog pronalaska kvalitetu života i zaštiti životne sredine. Sara Milošević je tokom ove godine za svoj pronalazak osvojila prvo mesto na Državnoj smotri istraživačkih radova iz oblasti fizike i srebrnu medalju na Međunarodnoj konferenciji mladih naučnika (International Conference of Young Scientists), dok je na Internacionalnom festivalu nauke u Moskvi osvojila nagradu za uspešnog mladog istraživača.

Čestitamo pobednicima i zahvaljujemo se svim učesnicima takmičenja.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za izuzetno domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova u proteklih godinu dana – nagrada WIPO Users’ Trophy. Ova nagrada je pripala privrednom društvu za proizvodnju, preradu i promet NELLI d.o.o. iz Loznice, koje je tokom proteklih godinu dana u odnosu na sva domaća pravna lica imalo najveći broj podnetih međunarodnih prijava za žig. Kompanija iz Loznice osnovana je 2007. godine. Zahvaljujući kontinuiranom radu na proširenju asortimana i podizanju kvaliteta svojih proizvoda nagrađeni privredni subjekat je od male porodične proizvodnje, sa kojom je započeo poslovanje, za 10 godina uspeo da postane respektabilna kompanija u konditorskoj industriji. Tako je čokolada koju proizvodi NELLI d.o.o. iz Loznice prepoznata kao vrhunska čokolada proizvedena u Srbiji i može se naći u domovima širom Evrope.

Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na proslavi jubileja Zavoda 16. novembra 2018. godine.