Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SEMINAR „ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U FARMACIJI“

SEMINAR „ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U FARMACIJI“

1. novembar 2018.

Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u subotu 27. oktobra 2018. godine, održan je seminar za specijalizante industrijske farmacije ovog fakulteta. Već četvrtu godinu za redom održava se seminar o zaštiti prava intelektualne svojine u oblasti farmacije sa posebnim osvrtom na patentnu zaštitu i predstavlja nastavak saradnje između ovog fakulteta i Zavoda za intelektualnu svojinu.

Predavači Zavoda upoznali su učesnike seminara sa značajem zaštite svih prava intelektualne svojine u farmaceutskoj industriji a zatim i posebno sa patentnom zaštitom i prikazom specifičnosti patentne zaštite u ovoj oblasti. Drugi deo seminara bio je posvećen pretraživanju patentne dokumentacije u javno dostupnoj bazi Espasnet kojom administrira Evropski zavod za patente. Polaznici seminara bili su u prilici da se detaljnije upoznaju sa alatima za pretraživanje koje ova baza nudi, a zatim i da aktivno učestvuju u radionici sa posebno pripremljenim primerima pretraživanja patentnih dokumenata. Prisutni specjalizanti su kao i prethodnih godina pokazali veliko interesovnje za ovu temu svojim aktivnim učestvovanjem.