Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

U ZAVODU ODRŽANA KONFERENCIJA BEKOP

U ZAVODU ODRŽANA KONFERENCIJA BEKOP

25. oktobar 2018.

U petak 19. oktobra 2018. godine u okviru studentskog projekta BEKOP – Beogradska konferencija pravnika, u Zavodu za intelektualnu svojinu je održana konferencija „Pravo itelektualne svojine“.

Konferenciju je otvorio Vladimir Marić, direktor Zavoda uvodnim obraćanjem o značaju koji prava intelektualne svojine, kao nematerijalna imovina, imaju kako za autore kreacija ljudskog uma tako i za privredne aktivnosti koji se može izmeriti i kroz učešće u rastu bruto nacionalnog proizvoda privrednih subjekata koji su aktivni u zaštiti prava. Nakon uvodnog obraćanja, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Prof. dr Slobodan Marković, imao je izlaganje na temu autorskog prava, tokom kojeg je između ostalog izneo i osvrt na izazove koje se postavljaju pred autore i nacionalna zakonodavstva u sprovođenju prava sa pojavom novih tehnologija.

U naredne dve sesije stručnjaci iz Zavoda dali su prikaz uslova i postupaka za zaštitu patenta i žiga. Sesije su bile praćene primerima iz prakse, i to privrednog subjekta Šlarafija u vezi sa korišćenjem patenta u poslovanju, dok je predstavnica jedne advokatske kancelarije dala i prikaz zaštite žiga nakon registracije na tržištu, institucija kojima je u nadležnosti sprovođenje prava kao i komentar nekoliko zakonskih odredbi iz žigovnog prava. Cilj konferencije je bio da se studenti sa pravnih i drugih fakulteta koji su se prijavili za učešće upoznaju sa određenim zakonskim okvirima iz oblasti prava intelektualne svojine i postupcima koje Zavod vodi.