Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU VIP4SME PROJEKTA

ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU VIP4SME PROJEKTA

17. oktobar 2018.

U saradnji sa Komorom italijansko-srpskih privrednika u Beogradu, u Zavodu je juče održan seminar „Žig i industrijski dizajn, preduslov za uspešno poslovanje“. Seminar je deo aktivnosti u okviru EU projekta VIP4SME koji ima za cilj podizanje znanja malih i srednjih preduzeća o pravia intelektualne svojine i na kome je Zavod jedan od partnera.

Tokom seminara na kome je učestvovalo preko trideset učesnika, bilo je reči o značaju upravljanja intelektualnim dobrima u poslovanju privrednih subjekata nakon čega su stručnjaci Zavoda govorili o zaštiti znaka žigom i spoljašnjeg izgleda proizvoda industrijskim dizajnom kao i o funkcijama ova dva prava intelektualne svojine u samom brendiranju proizvoda, usluga ili preduzeća.