Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN 32. TESLA FEST

ODRŽAN 32. TESLA FEST

17. oktobar 2018.

U periodu od 12-15. oktobra u Sportskom centru Vojvodina u Novom Sadu održan je 32. Tesla fest - međunarodna izložba inovacija, pronalazaka, novih proizvoda i tehnologija. Prvog dana Tesla festa nakon svečanog otvaranja održana je i „Međunarodna konferencija o inovacijama i intelektualnoj svojini“ uz podršku Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu i Univerziteta u Novom Sadu. Tokom izložbe, Zavod je imao svoj štand na kojem je pružao konsultacije izlagačima i posetiocima Tesla festa.

Konferenciju je otvoro predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakavši u svom izlaganju značaj podrške naučno-istraživačkom i inovativnom radu kao i značaj saradnje nauke i privrede. Izložbu su otvorili i predstavnik Saveza pronalazača Vojvodine i predstavnik Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Aleksandar Ševčenko koji je nakon otvaranja imao i prezentaciju o aktivnostima podrške inovacijama od strane WIPO i o postupku međunarodne zaštite pronalazaka patetom. Izlaganja tokom konferencije imali su i predstavnici udruženja pronalazača iz Kine, Indije, Rumunije, Portugala koji su tokom izložbe na svojim štandovima izlagali pronalaske svojih članova. Na skupu je predstavnik kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj predstavio aktvnosti u stvaranju inovacionog ekosistema u Republici Srbiji, dok je predstavnica Zavoda imala izlaganje o patentnoj zaštiti. O značaju povezivanja i zaštite reultata naučnih istraživanja govorila je i predstavnica Visoke škole strukovnih studija iz Sremskih Karlovaca. Na samom kraju konferencije predstavljena je i jedna inovacija izlagača u oblsti poljoprivrede dok su nakon konferencije učesnicima na štandovima predstavljeni i ostali eksponati.

Poslednjeg dana izložbe, dodeljena je WIPO medalja za najboljeg pronalazača koji je izlagao svoje pronalaske, a po odluci komisije medalja je pripala izlagaču Milanu Deviću iz Beograda, osnivaču i vlasniku preduzeća Simprolit za tri inovacije u oblasti građevinarstva i to za: konektor za termoizolacione ploče, termoizolacioni plašt od lakog betona za dimnjake i cevovode i za montažni paropropusni fasadni panel.