Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SEMINAR O PATENTNOJ ZAŠTITI

SEMINAR O PATENTNOJ ZAŠTITI

10. oktobar 2018.

U utorak 9. oktobra 2018. godine u Zavodu je održan seminar o patentnoj zaštiti pronalazaka iz oblasti biotehnologije i farmacije. Celodnevnom seminaru prisustovalo je 26 učesnika sa više fakulteta i instituta kao i predstavnici Ministarstva prosvete i nauke iz Sektora za tehnološki razvoj.

Tokom prvog dela seminara bilo je reči opštim uslovima za zaštitu pronalazaka patentnom na nacionalnom i međunarodnom nivou. Posebna pažnja posvećena je specifičnostima patentne zaštite u oblasti biotehnologije i farmacije kroz više primera iz konkretnih patentnih dokumenata. U drugom delu seminara bilo je reči o upravljanju pravima intelektualne svojine u naučno-istraživačkim organizacijama i o pretraživanju patentne dokumentacije u slobodno dostupnoj bazi Espacenet sa primerima pretraživanja.