Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN SEMINAR O PODNOŠENJU MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA – PCT SEMINAR

ODRŽAN SEMINAR O PODNOŠENJU MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA – PCT SEMINAR

21. septembar 2018.

19. i 20. septembra u Zavodu je održan seminar o podnošenju međunarodnih prijava patenata – PCT seminar.

Seminar je bio namenjen podnosiocima međunarodnih prijava: individualnim pronalazačima, predstavnicima univerziteta i naučnih instituta, predstavnicima kompanija i zastupnicima.

Na seminaru polaznici su imali prilike da sagledaju postupak podnošenja međunarodne prijave patenta, kao i postupanje međunarodnih organa po prijavi patenta i Zavoda za intelektualnu svojinu kao zavoda primaoca. Polaznicima seminara je predstavljeno elektronsko podnošenje međunarodne prijave patenta putem ePCT portala, preko Zavoda za intelektualnu svojinu. Predavanja su održali stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu i predstavnik Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Takođe, gost seminara je bio pronalazač koji je uspešno realizovao svoj patent na međunarodnom nivou, te je polaznicima preneo svoja iskustva u vezi sa međunarodnom zaštitom pronalaska.