Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSETA DELEGACIJE AGENCIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE UZBEKISTANA

POSETA DELEGACIJE AGENCIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE UZBEKISTANA

3. septembar 2018.

Delegacija Agencije za intelektualnu svojinu Republike Uzbekistana nalazi se, od 3. septembra 2018. godine, u trodnevnoj poseti Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Tročlanu delegaciju, koja se sastoji od stručnjaka iz oblasti informatike, patentata i žigova, je prvog dana posete primio gospodin Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.

Cilj posete je da se članovi delegacije upoznaju sa uspešnim korišćenjem administrativnog sistema IPAS od strane Zavoda, koji se koristi za administraciju prijava za zaštitu intelektualne svojine. Tokom ove posete, stručnjacima Zavoda biće predstavljen informatički sistem Agencije za intelektualnu svojinu Republike Uzbekistan.

Poseta Zavodu preporučena je delegaciji od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO, kao jednom od zavoda koji uspešno primenjuju ovaj administrativni sistem.