Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN SEMINAR ZA INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU

ODRŽAN SEMINAR ZA INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU

24. jul 2018.

U petak 20. jula u Zavodu je za zaposlene iz Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu održan seminar o patentnoj zaštiti.

Tokom seminara zasposleni u Institutu su imali prilike de se upoznaju sa uslovima za zaštitu pronalazaka patentom, a u uvodnom delu dat je i pregled upravljanja pravima intelektualne svojine u naučno-istraživačkim organizacijama za šta su zaposleni bili posebno zainteresovani s obzirom da je u planu izrada pravilnika. U nastavku seminara predstavljene su specifičnosti patentne zaštite u oblasti biotehnologije, sastavljanje patentne prijave a na kraju su učesnici seminara upoznati sa bazama patentne dokumentacije i načinom korišćenja najveće besplatno dostupne baze koju održava Evropski zavod za patente – Espacenet.