Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SEMINAR "SUSRET SA SUDIJAMA"

SEMINAR "SUSRET SA SUDIJAMA"

4. jun 2018.

U organizaciji Evropskog udruženja nosioca žigova MARQUES, njegovih članova u Republici Srbiji i Zavoda za intelektualnu svojinu, u četvrtak 31. maja, održan je seminar „Susret sa sudijama“. Nastavljajući tradiciju sličnih skupova koji se već godinama organizuju širom Evrope pod nazivom „Meet the judges“, MARQUES je po prvi put organizovao ovakav skup u Srbiji sa idejom da se na istom mestu nađu sudije koje postupaju u žigovnim sporovima i nosioci prava, odnosno njihovi zastupnici, kako bi se razmotrila aktuelna pitanja u vezi zaštite žigova pred sudovima u našoj zemlji.

Na skupu su kao govornici u nekoliko sesija nakon uvodnog izlaganja predsednika MARQUES Georga Versonderta, direktora Zavoda Vladimira Marića, svoja izlaganja imali sudije dr Dragica Popesku iz Apelacionog suda u Beogradu, dr Vesna Dabetić Trogrlić iz Privrednog apelacionog suda, prof. Slobodan Marković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Marija Božić, pomoćnik direktora Zavoda. Neke od tema koje su se obradile tokom seminara bile su: uslovi za podnošenje tužbe zbog povrede žiga, izricanje privremenih mera, uloga veštaka, načini obračuna naknade zbog povrede žiga, povreda žiga u prometu robe - tranzit i paralelni uvoz i utvrđivanje povrede žiga gde je pre svega bilo reči o utvrđivanju sličnosti i mogućnosti dovođenja u zabunu relevantnog dela javnosti. Svaka od sesija propraćena je aktivnom diskusijom i razmenom mišljenja između govornika i učesnika seminara među kojima su bile i druge sudije i zastupnici.