Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE ZA STUDENTE KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

PREDAVANJE ZA STUDENTE KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

23. maj 2018.

U petak 18. maja je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu, za studente četvrte godine na smeru kriminalistike u okviru predmeta Ekonomski kriminal, održano predavanje na temu „Sistem zaštite intelektualne svojine“, koje već četvrtu godinu u nizu održavaju predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu.

Tokom predavanja studenti su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima Zavoda, uslovima za zaštitu pojedinih prava intelektualne svojine, a poseban fokus je stavljen na temu sprovođenja prava i na značaj koji organi za sprovođenje prava imaju u suzbijanju i sankcionisanju povreda prava intelektualne svojine.