Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OKONČAN SEMINAR O PATENTIMA U OBLASTI FARMACIJE

OKONČAN SEMINAR O PATENTIMA U OBLASTI FARMACIJE

17. maj 2018.

Juče je u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu završen dvodnevni seminar o patentnima u oblasti farmacije, koji su zajednički organizovali Evropski zavod za patente i Zavod za intelektualnu svojinu, u okviru realizacije programa bilateralne saradnje. Prvi dan seminara je bio posvećen razmeni iskustava eksperata iz Evropskog zavoda za patente i stručnjaka Zavoda u oblasti patentne zaštite pronalazaka u farmaciji, a drugi dan seminara, u formi okruglog stola, bio je namenjen predstavnicima privrede, nauke, centara za transfer tehnologija i patentnim zastupnicima.

Seminar namenjen javnosti, otvorio je Vladimir Marić, direktor Zavoda, koji je istakao da složenost patentiranja u oblasti farmaceutika proističe iz prirode pronalazaka koji se tiču zdravlja ljudi i životinja, a time i njene prioritetne društvene važnosti. Vladimir Marić se u okviru uvodnog izlaganja zahvalio na svesrdnoj podršci Evropskog zavoda za patente na realizaciji seminara i istakao značaj neprestanog usavršavanja zaposlenih u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Pia Bjork, predstavnica Evropskog zavoda za patente, izrazila je zadovoljstvo zbog kvalitetne saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu koja se ogleda i u realizaciji već četvrtog po redu seminara slične vrste i istakla stručnost patentnih ispitivača Zavoda za intelektualnu svojinu u oblasti farmacije, koja je kompleksna i zahteva neprestano usavršavanje i praćenje odluka koje se donose u patentnim sporovima u ovoj oblasti.

Na okruglom stolu se okupilo oko šezdeset učesnika. O postupku priznanja patenta u Evropskom zavodu za patente i kod nas, praksi pretraživanja i ispitivanja patentnih prijava u oblasti farmacije sa posebnim osvrtom na zaštitu prve, druge i ostalih upotreba leka, govorili su patentni ispitivači iz Evropskog zavoda za patente, Astrid Langer i Gabrijela Grajf, i Jelena Tešić i Ivana Krdžić, patentni ispitivači u Odseku za hemiju i hemijsku tehnologiju Zavoda za intelektualnu svojinu. Posebna pažnja je posvećena najrelevantnijim odlukama žalbenog veća Evropskog zavoda za patente u oblasti farmacije, koje su izložile Astrid Langer i Gabrijela Grajf.

Okrugli sto moderirala je Jelena Tomić Keser, šef Odseka za hemiju i hemijsku tehnologiju Zavoda za intelektualnu svojinu.

U okviru panel diskusije predstavljena su iskustva domaće privrede i nauke sa patentima u oblasti farmacije.

Slavica Cvetojević, predstavila je strategiju zaštite intelektualne svojine kompanije Hemofarm A.D. na primeru Thiomucase® gela kojim se povećava elastičnost i tonus kože, povećava razmena materija u potkožnom tkivu i prevenira stvaranje depozita masti, a koji je zaštićen domaćim patentom i žigom. Pored toga istaknuta je važnost praćenja patenata koji su na snazi u fazama razvoja novih lekova i pripremi strateških planova za proizvodnju generičkih lekova.

Prof. dr. Marija Gavrović Jankulović, sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavila je pronalazak pod nazivom: “Alergen za detekciju specifičnih antitela i njegova primena“, koji je u postupku zaštite domaćim patentom, kao i značaj patentne zaštite pronalazaka koji proističu iz rezultata istraživanja. Takođe, istakla je i značaj učešća naučnika na uskostručnim seminarima o patentnoj zaštiti i korišćenje primera prijava patenata u oblasti farmacije sa sajta Zavoda.

Dr Nataša Golić, rukovodilac Sektora za transfer tehnologija Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, predstavila pronalazak pod nazivom: „Nova probiotička kultura za humanu i animalnu primenu“, kojom se štiti jedinstvena probiotička kombinacija za podizanje imuniteta. Navedeni pronalazak je u postupku zaštite domaćim patentom i u međunarodnoj fazi patentne zaštite u inostranstvu. Istaknuto je da je pronalazak proistekao iz projekta koji je finansijski podržalo Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok su u pripremi domaće i međunarodne prijave patenta od velike pomoći bile stručne i informativne usluge Zavoda, kao i pomoć patentnog zastupnika.

U okviru okruglog stola je diskutovano o mogućnostima finansiranja patentne zaštite, kao i o olakšicama za naučnoistraživačke ustanove. Osim toga odgovoreno je na brojna pitanja koja su se odnosila na najoptimalniji trenutak podnošenja prijave patenta u oblasti farmacije, s obzirom da zahtevaju prethodna klinička ispitivanja.

Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu se u završnici okruglog stola još jednom zahvalila na svesrdnoj podršci Evropskog patentnog zavoda na realizaciji seminara u oblasti farmacije i predstavnicama privrede i nauke koje su predstavile iskustva sa patentima u oblasti farmacije, kao i na velikom odzivu učesnika okruglog stola. Ovakva vrsta seminara daje uvid u veliku sliku o najnovijim trendovima za ostvarivanje patentne zaštite pronalazaka u oblasti farmacije kako u zemlji tako i u Evropi. Velika zainteresovanost predstavnika domaće nauke i privrede za patentnom zaštitom podstiče Zavod da istrajno radi na usavršavanju svojih stručnjaka u saradnji sa Evropskim zavodom za patente. Time se ujedno nastavlja tradicija duga 135 godina u opredeljenju Srbije za aktivnim učešćem u zaštiti industrijske svojine na nacionalnom i međunarodnom nivou, jer je Srbija jedna od samo 11 država potpisnica Pariske konvencije. Osim navedenog, u cilju lakšeg pristupa međunarodnoj patentnoj zaštiti od 1. marta je sa sajta Zavoda omogućen pristup platformi za elektronsko podnošenje međunarodnih prijava patenata. Takođe, istaknut je značaj korišćenja domaćeg sistema patentne zaštite, koji je od 2012. godine unapređen dostavljanjem izveštaja o pretraživanju stanja tehnike po predmetu prijavljenog pronalaska, a pre protoka dvanaestomesečnog perioda za podnošenje međunarodne prijave patenta od dana podnošenja domaće prijave pronalaska.

Pia Bjork, predstavnica Evropskog zavoda za patente zahvalila je na otvorenoj i konstruktivnoj diskusiji sa domaćim ispitivačima i prijatnoj atmosferi tokom dvodnevnog radnog gostovanja u Beogradu. Podržala je napore domaćih ispitivača, i Zavoda u celini, da prate dinamične promene u oblasti patentiranja u farmaciji.

Svi učesnici seminara su iskazali zainteresovanost za dalji razvoj saradnje u pogledu patentiranja u oblasti farmacije i srodnih oblasti od najvećeg vitalnog društvenog značaja.

Agendu seminara možete preuzeti ovde.

Paket sa prezentacijama sa seminara u ZIP formatu možete preuzeti ovde.