Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

 POSETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

POSETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

11. maj 2018.

Studenti četvrte godine Pravnog fakulteta sa Univerziteta u Kragujevcu posetili su u četvrtak 10. maja 2018. godine Zavod za intelektualnu svojinu.

Tokom posete, studenti koji su izabrali da slušaju predmet "Znakovi razlikovanja" imali su priliku da se nakon pozdravne reči direktora Zavoda, gospodina Vladimira Marića, upoznaju sa postupcima i praksom Zavoda u odlučivanju po prijavama za zaštitu znaka žigom. Predavanjem stručnjaka Zavoda sa dugogodišnjim iskustvom u ispitivanju prijava žigova, dat je poseban prikaz poređenja znakova u odnosu na robe i usluge kao i znakova koji se ne mogu štititi žigom. U drugom delu predavanja date su osnovne informacije o uslovima za zaštitu proizvoda oznakama geografskog porekla sa primerima.