Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJA ZA ĐAKE RAČUNARSKE GIMNAZIJE

PREDAVANJA ZA ĐAKE RAČUNARSKE GIMNAZIJE

4. maj 2018.

Održana su dva predavanja, 27.04.2018. i 03.05.2018. za đake drugog i četvrtog razreda Računarske gimnazije u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu.

Predavanja su se prevashodno odnosila na zaštitu svih prava intelektualne svojine, kao i na primere pretraživanje javno dostupnih patentnih baza.

Nastavljena je dugogodišnja tradicija saradnje sa gimnazijom na edukaciji đaka i profesora na temu zaštite prava intelektualne svojine.