Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POSETA DELEGACIJE IZ ZAVODA JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE

POSETA DELEGACIJE IZ ZAVODA JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE

24. april 2018.

U ponedeljak 23. aprila 2018. godine, u poseti Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije boravila je tročlana delegacija iz Zavoda za intelektualnu svojinu i privredne registre iz Južnoafričke Republike na čelu sa direktorom, gospodinom Rori Volerom i njegovim saradnicima, rukovodiocima sektora za intelektualnu svojinu i sektora za registar patenata.

Cilj posete bio je da se članovi delegacije upoznaju sa radom Zavoda, administrativnim sistemom IPAS koji se koristi za administraciju prijava prava intelektualne svojine kao i sa korišćenjem EPOQUE Net alata za pretraživanje u postupku suštinskog ispitivanja patenata. Uz članove delegacije Južnoafričke Republike u poseti je boravio i gospodin Nikolas Kornig iz Evropskog zavoda za patente, zadužen za međunarodnu saradnju sa zemljama Afrike i Afričkom regionalnom organizacijom za intelektulanu svojinu - ARIPO.

Delegaciji su tokom posete predstavljene nadležnosti i rad Zavoda od strane gospodina Vladimira Marića, direktora Zavoda, pomoćnika direktora, kao i od strane predstavnika organizacionih jedinica koje su bile od posebnog interesa za ostvarivanje cilja posete. Poseta Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije preporučena je delegaciji od strane Evropskog zavoda za patente i Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO, kao jednom od zavoda koji uspešno primenjuju i dalje razvijaju alate ove dve organizacije, kako u administriranju prava intelektualne svojine i tako i za druge aktivnosti iz svog delokruga rada.