Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRIMENA MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

PRIMENA MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

19. april 2018.

U Privrednoj komori Srbije, u četvrtak 19. aprila 2018. godine, održana je edukativna radionica za privrednike o postupcima zaštite i primeni mera za zaštitu prava intelektualne svojine na tržištu.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnika Privredne komore Srbije, tokom radionice na kojoj je većina učesnika bila iz privrednih subjekata koji proizvode ili se bave prometom farmaceutskih proizvoda, medicinskih sredstava kao i suplemenata za ljudsku upotrebu, predstavljeni su postupci koji se vode pred Zavodom za intelektualnu svojinu u vezi sa priznanjem prava intelektualne svojine. Potom su predstavnici iz Uprave carina - Odeljenja za zaštitu prava intelektualne svojine i Tržišne inspekcije predstavili na koji način nosilac prava može pokrenuti postupak za zaštitu prava intelektualne svojine pri kontroli robe u prometu na granici ili na unutrašnjem tržištu radi sprečavanja prometa falsifikovane robe, sa tokom postupka po zahtevu nosioca prava. Na radionici su prisustvovali i predstavnici Ministartsva unutrašnjih poslova - Odeljenja za visoko-tehnološki kriminal i Ministarstva zdravlja, koji su u svom izlaganju istakli značaj saradnje sa nosiocima prava u pružanju infomacija o tokovima prodaje falsifikovanih proizvoda radi sprovođenja istražnih radnji.