Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

10. april 2018.

Beogradski univerzitet postao je član mreže Pan European Seal Program, koju čine evropski univerziteti na kojima se izučava intelektualna svojina i dve međunarodne organizacije, Evropski zavod za patente (ERO) i Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO).

Više o tome možete da pročitate na sajtu Beogradskog univerziteta.