Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

MEDIJACIJA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

MEDIJACIJA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

4. april 2018.

Na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu otvorena je nova stranica “Medijacija” na kojoj je objavljeno:
• informacija o alternativnom rešavanju sporova iz oblasti intelektualne svojine, koju možete videti ovde i
• poziv medijatorima koji imaju posebna znanja iz medijacije u oblasti intelektualne svojine, kome možete pristupiti ovde.