Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE O PATENTOJ ZAŠTITI NA FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU

28. mart 2018.

Za studente master studija na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, održano je predavanje o sistemu patentne zaštite i njenom značaju za zaštitu rezultata istraživanja na univerzitetima.

Tokom predavanja studenti su se upoznali sa uslovima i postupkom priznanja patenta, sastavljanjem patentne prijave na primerima iz relevantne oblasti a na kraju predavanja izvršena je i demonstracija pretraživanja u dostupnim onlajn bazama patentne dokumentacije po različitim kriterijumima.