Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNE DOKUMENTACIJE

RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNE DOKUMENTACIJE

27. mart 2018.

U Zavodu je za predstavnike Fonda za inovacionu delatnost, kancelarije za transfer tehnologija i podršku privredi sa četiri univerziteta u Srbiji, održana jednodnevna radionica o pretraživanju patentne dokumentacije.

Cilj radionice je da se polaznici upoznaju sa sistemom patentne zaštite, značajnim pitanjima u vezi sa pravima intelektualne svojine u procesima transfera tehnologije i alatima za pretraživanje kao što je Međunarodna klasifikacija patenata i slobodno dostupnima bazama patentne dokumentacije. Deo radionice bio je posvećen definisanju strategije pretraživanja sa primerima tokom koje su polaznici samostalno vršili pretraživanje u bazi Espacenet.