Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE NA FTN

23. mart 2018.

Stručnjak Edukativno informativnog centra održao je 23.3.2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu predavanje pod nazivom „Patent kao sredstvo zaštite tehničkih inovacija“.

Tom prilikom je pojašnjen pojam patenta i uslova patentne zaštite, zatim postupak priznanja patenta i elemenata patentne prijave, a objašnjene su i osnove pretraživanja patentne dokumentacije, strateškog patentiranja i transfera tehnologije. Predavanje je bilo prilika da se oko 20 prisutnih studenata doktorskih studija FTN upozna sa osnovama patentne zaštite, a u cilju primene stečenih znanja i informacija kako u naučno-istraživačkom radu tako i budućem radu u privredi.