Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

14. mart 2018.

Povodom obeležavanja 135. godišnjice od potpisivanja Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine, a u okviru saradnje sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, sproveden je konkurs za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za konkretne doprinose koji su ostvareni tokom 2017. godine u periodu od 15. decembra 2017. godine do 14. februara 2018. godine u 4 kategorije takmičenja:

 1. Pronalazač ili grupa pronalazača za patent (WIPO Medal for Inventors)
 2. Pravna lica za registrovan industrijski dizajn (WIPO IP Enterprise Trophy)
 3. Autor za monografsko delo u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity)
 4. Učenik ili grupa učenika srednje škole za pronalazak (WIPO School children’s Trophy)

Kriterijumi za dodelu nagrada u prve dve kategorije takmičenja:

 • Da je reč o domaćem pronalazaču ili domaćem nosiocu industrijskog dizajna.
 • Da je ostvarena zaštita patentom/industrijskim dizajnom u inostranstvu.
 • Da je patent/industrijski dizajn u važnosti na minimalno jednoj teritoriji u inostranstvu.
 • Da patent/industrijski dizajn ima konkretnu praktičnu primenu i dokazan uspeh na tržištu ili tržišni potencijal.
 • Da je korist za privredu i društvo od patenta/industrijskog dizajna prepoznatljiva kroz povećanje izvoza, zaposlenosti, produktivnosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine ili poboljšanje kvaliteta života, a sa posebnim osvrtom na 2017. godinu.

Kriterijumi za dodelu nagrade u trećoj kategoriji takmičenja:

 • Da je reč o individualno napisanoj ili kritički priređenoj monografiji domaćeg autora koja se tematski odnosi na uticaj nauke i tehnologije na društvo.
 • Da je monografija objavljena tokom 2017. godine sa najmanje dva recenzenta u impresu, i da je odlikuje teorijska dubina, erudicija i kritičko razumevanje problema kojom se bavi.

Kriterijumi za dodelu nagrade u četvrtoj kategoriji takmičenja:

 • Da se radi o pronalasku koji doprinosi poboljšanju kvaliteta života, energetske efikasnosti ili zaštiti životne sredine.

O pobednicima su odlučile komisije u sastavu:

Za prve dve kategorije takmičenja
- Dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - predsednik komisije
- Dr Danica Mićanović, ekspert za inovacije i transfer znanja i koordinator za oblast intelektualne svojine u Privrednoj komori Srbije
- Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu

Za treću kategoriju takmičenja
- Dr Aleksandar Petrović, redovni profesor Kulturne antropologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - predsednik komisije
- Docent dr Tamara Stojanović - Đorđević, doktor pedagoških nauka i asistent na Filološko- umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
- Dr Nikola Demonja, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu

Za četvrtu kategoriju takmičenja
- Mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu –- predsednik komisije
- Dr Jovan Trifunović, direktor Centra za promociju nauke
- Dr Nataša Milojević, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu

Pobednik takmičenja u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent, nagrada WIPO Medal for Inventors, pripala je pronalazaču Ivanu Smajloviću, doktorandu na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za pronalazak pod nazivom: „Aparatura za utvrđivanje izotopskog sastava neizmenljivih atoma vodonika i deuterijuma u uzorcima etanola i postupak za utvrđivanje autentičnosti i geografskog porekla proizvoda“, jer je za navedeni pronalazak ostvario patentnu zaštitu na najvećim tržištima sveta: na teritoriji Ruske Federacije, SAD i Evrope. Takođe, postavio je nove standarde u utvrđivanju autentičnosti i geografskog porekla vina, alkoholnih pića, meda i ostalih prehrambenih proizvoda koji sadrže alkohol ili fermentabilne šećere, jer je njegov pronalazak postao sastavni deo zvanične srpske regulative u ovoj oblasti. Pored navedenog, patentirana analitička metoda je na tržištu poznata pod imenom EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement - Isotope Ratio Mass Spectrometry), i obezbeđuje detekciju ilegalnih proizvođačkih praksi kao što su razblaživanje grožđane šire vodom ili dodavanje šećera, što doprinosi zaštiti potrošača i javnom zdravlju. U odnosu na metodu nuklearne magnetne rezonance (SNIF-NMR) koja se koristi samo za vrhunska vina sa poznatim geografskim poreklom EIM-IRMS® metoda je preciznija, jeftinija i analiza uzorka traje kraće. Pored navedenog, Ivan Smajlović je zajedno sa svojim timom 2015. godine osvojio prvo mesto na nacionalnom takmičenju “Najbolja tehnološka inovacija”. U poslednje vreme, na bazi patentiranog pronalaska, Ivan Smajlović je napravio novi analitički instrument za izotopsko utvrđivanje botaničkog porekla etanola i detekciju ilegalnih praksi u proizvodnji vina, jakih alkoholnih pića i meda koji je na tržištu poznat pod imenom EIM-MODULE®, pri čemu su već tri naručena za potrebe laboratorija u EU.

Pobednik takmičenja u okviru kategorije za pravna lica za registrovani industrijski dizajn – nagrada WIPO IP Enterprise Trophyje firma CARP SYSTEM DOO iz Zrenjanina koja je nosilac registrovanog međunarodnog industrijskog dizajna pod nazivom: „Raketa za ribolovački mamac“ koja je na tržištu poznata pod imenom DOT Spod Rocket i izvozi se u preko 20 zemalja sveta.Firma CARP SYSTEM DOO je osnovana 2001. godine, bavi se proizvodnjom opreme za sportski ribolov i pretežno je izvozno orjentisana. DOT Spod Rocket, se koristi u sportskom ribolovu za transport ribolovne hrane na određenu lokaciju u vodi. Ovim uređajem su postavljeni novi standardi u ovoj oblasti jer donosi brojna poboljšanja: omogućava manipulaciju jednom rukom, tako da druga ostaje slobodna za držanje štapa; uređaj se otvara prilikom kontakta bilo kog svog dela sa vodom, čime je rešen problem efikasnog otvaranja rakete sa ribolovačkim mamcem, i ovaj uređaj pojednostavljuje, olakšava i ubrzava hranjenje bez prljanja ruku. Zainteresovanost kupaca za ovaj proizvod je velika, a na šta ukazuje podatak da je tokom 2017. godine prodato preko 9.000 jedinica, kao i mnoštvo pozitivnih komentara korisnika na društvenim mrežama. Imajući u vidu navedeno, kao i popularnost sportskog ribolova, postoji veliki potencijal za dalji rast i prodaju ovog inovativnog proizvoda i procenjuje se da će dostići nivo od 20.000 komada godišnje. Pored navedenog, firma CARP SYSTEM DOO je tokom 2017. godine nagrađena velikom Zlatnom medaljom Novosadskog sajma i osvojila je prvo mesto na nacionalnom takmičenju „Najbolja tehnološka inovacija“.

Pobednik takmičenja u okviru kategorije za autora za monografsko delo u oblasti društveno humanističkih nauka - WIPO Medal for Creativity, pripala je Aleksandru Luju Todoroviću, redovnom profesoru na doktorskim studijima Digitalne umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu za delo: Diskurs novih tehnologija, Beograd: Clio, 2017, str. 1-249, ISBN 978-86-7102-559-1, jer predstavlja značajan doprinos razumevanju novih tehnologija u kontekstu promena koje donosi 21. vek. Ovo je više nego značajno u trenutku kada zemlje i kulture koje su svoju sudbinu neraskidivo povezale s razvojem tehnologije razmišljaju o brzoj integraciji robota i veštačke inteligencije u društvo, kao i o uspostavljanju političkih tela, ministarstava koje treba o tome da brinu. Taj proces se svakako ne može odigrati na slepo, već pored tehnološkog znanja i političkih odluka traži i razumevanje njegovog smisla bez koga se ne mogu napraviti valjane projekcije budućnosti. Postoji u svetu veliki broj knjiga koje se bave sličnim predmetom razmišljanja, ali sve je u perspektivi jer različite pojave pod različitim uglom izgledaju sasvim drugačije. Reč je zapravo o novoj pedagogiji u kojoj misao o tehnologiji i njenim humanim i posthumanim ishodištima treba da zauzme značajno mesto.

Pobednik u okviru kategorije učenik ili grupa učenika srednje škole – nagrada WIPO Schoolchildren ’s Trophy je Uroš Filipović, učenik četvrtog razreda Šeste beogradske gimnazije za pronalazak: „Robotska ruka opremljena termovizijom koja masira leđa“. Pronalazak Uroša Filipovića, značajno je drugačiji od poznatih rešenja u ovoj oblasti i doprinosi kvalitetu života, jer pomaže u rešavanju široko rasprostranjenog problema bola u leđima usled spazma mišića. Naime, ova Robotska ruka uz pomoć termovizije nalazi spazmove tj. grčeve u mišićima na leđima, koji su uzrok problema, masira ih i otklanja bol, jer se bazira na hipotezi da je na mestima gde su grčevi veća koncentracija krvi a samim tim i viša temperatura. Pored navedenog, Uroš Filipović ima plan za unapređenje navedenog pronalaska, na taj način što bi uveo veštačku inteligenciju koja bi optimizovala tretman leđa za svakog pacijenta i personalizovala ceo proces, čemu se danas inače teži.

Čestitamo pobednicima i zahvaljujemo se svim učesnicima takmičenja.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za izuzetno domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova u proteklih godinu dana – nagrada WIPO Users’ Trophy. Ova nagrada je pripala privrednom društvu za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC, koje je tokom proteklih godinu dana u odnosu na sva domaća pravna lica imala najveći broj podnetih međunarodnih prijava za žig.Kompanija KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC ima preko dva veka dugu tradiciju, spada u najveće proizvođače mineralne vode, bezalkoholnih i energetskih napitaka, a tokom 2017. godine je ostvarila međunarodnu zaštitu za 10 žigova. Time je potvrdila da poverenje potrošača jača raznovrsnim proizvodnim programom koji iz dana u dan dopunjuje i menja u skladu sa trendovima na domaćem i inostranom tržištu.

Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na proslavi jubileja 135. godišnjice od potpisivanja Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine 20. marta 2018. godine.