Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE MEĐUNARODNIH PRIJAVA PATENATA

1. mart 2018.

Od 1. marta 2018. godine, možete podneti međunarodnu prijavu patenta - PCT prijavu, u elektronskoj formi preko Zavoda za intelektualnu svojinu, na portalu ePCT-Filing.

Detalji o podnošenju međunarodnih prijava nalaze se na stranici:
Elektronsko podnošenje međunarodnih prijava patenata.