Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

28. februar 2018.

Raspisan je javni konkurs za popunjavanje sledećeg radnog mesta:
1. Radno mesto za finansijski nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava

Sa uslovima za prijavljivanje, rokom za podnošenje prijava na konkurs i drugim informacijama možete se upoznati na sledećem linku:
- Informacije o javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (pdf)
- Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za izvršilačka radna mesta