Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBAVEŠTENJE

1. februar 2018.

Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-837/2018 od 31. januara 2018. godine mr Vladimir Marić je postavljen na položaj direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, na pet godina.