Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SEMINAR O PATENTIMA NA INSTITUTU BIOSENS

23. januar 2018.


U Institutu Biosens Univerziteta u Novom Sadu, održan je za istraživače koji nisu do sada prošli ovaj vid obuke, seminar o zaštiti pronalazaka patentom sa primerima pretraživanja patentne dokumentacije. S obzirom da su istraživanja na Institutu u vezi sa primenom informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi, fokus predavača Zavoda je bio na zaštiti pronalazaka primenjenih uz pomoć računara.