Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

29. јануар 2009.

На првом ванредном заседању у 2009. години, Народна скупштина Републике Србије је 21.01.2009. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је објављен у Службеном гласнику бр. 5/2009 од 22.01.2009. године.
Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама су прописани нови износи такса за списе и радње у вези са правима интелектуалне својине (тарифни бројеви 105 – 134).
Закон ступа на снагу 30.01.2009. године.