Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОКОНЧАНА ЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ НАЦРТА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

8. јун 2009.

У периоду од 29.04.2009. године до 15.05.2009. године спровeдена је јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о ауторском и сродним правима. У оквиру јавне расправе, 11. маја 2009. године у Привредној комори Србије одржан је округли сто о радном тексту Нацрта закона о ауторском и сродним правима.

У јавној расправи било је омогућено учешће свим субјектима заинтересованим за питања остваривања ауторског и сродних права. У раду округлог стола учествовали су: представници регистрованих организација за колективно остваривање ауторског и сродних права: СОКОЈ, ОФПС, ПРАГУС, ПИ, представници Асоцијације независних медија ANEM, Пословног удружења хотелско-угоститељске привреде HORES, Удружења угоститеља Београда, ПГП РТС, Привредне коморе Београда, Привредне коморе Србије, Народне библиотеке Србије, адвокати: Верица Вуковић, Слободан Гавриловић, Мирољуб Белић, Зоран Дамјановић и Слободан Кремењак, представници фирме Multimedia, као и представници Вишег трговинског суда.

У току јавне расправе Завод је примио и писмене коментаре и примедбе на радни текст нацрта закона и то од: колективне организације СОКОЈ, колективне организације ПРАГУС, колективне организације ОФПС, Асоцијације независних медија ANEM, ЈП Завода за уџбенике, Уније синдиката извођача Србије, Синдиката глумаца Србије, адвоката Александра Порубовића, Верице Вуковић и Слободана Гавриловића, Радио телевизије Србије, ПГП-РТС-а, Пословног удружења хотелско угоститељске привреде HORES, Општег удружења угоститеља Београда, регионалне РТВ Врање, Привредне коморе Београда и др.