Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНИХ КОНВЕНЦИЈА

15. јун 2009.

Скупштина Републике Србије је на Шестој седници Првог редовног заседања извршила ратификацију следећих међународних конвенција:

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна
Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената
Закон о потврђивању Бечког споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова.

Наведена документа можете преузети на страници „Закони и прописи“.