Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

28. јул 2009.

Од 18.07.2009. године, ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 54/2009 од 17.07.2009. године).

Закон можете преузети на страници „Таксе“.