Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

21. септембар 2009.

У Београду је 15. и 16. септембра 2009. године у Привредној комори Србије одржан Семинар о колективном остваривању ауторског и сродних права у организацији Завода за интелектуалну својину Републике Србије и Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), а у сарадњи са Привредном комором Србије, Међународном конфедерацијом друштава аутора и композитора (CISAC) и Међународном конфедерацијом организација за остваривање права на умножавање (IFRRO).

Семинар је изазвао велику пажњу јавности, тако да је присуствовало преко стотину представника домаћих колективних организација, удружења носилаца сродних права – емитера, кабловских оператера, хотелијера, државних институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине, привредних комора, али и представника из Словеније и Босне и Херцеговине.

Главни циљ Семинара био је информисање јавности о новинама Предлога закона о ауторском и сродним правима и очекиваним ефектима предложених решења како за носиоце ових права и њихове организације, тако и за све привредне субјекте који у својим основним активностима свакодневно користе ауторска дела и предмете сродних права, као и упознавање са решењима из закона о ауторском и сродним правима земаља ЕУ и најбољом домаћом и европском праксом у овом домену.

Почетак Семинара обележила су излагања г-дин Михаља Фичера о међународној заштити ауторског и сродних права са посебним освртом на међународну заштиту аудиовизуелних извођења и могућу улогу колективног остваривања права.

Еминентни стручњаци из Норвешке, Шведске, Холандије, Бугарске и Ирске два дана су излагали своја искуства која могу помоћи решавању актуелних домаћих проблема у спровођењу закона у овој области, од оснивања организација, начина ефикасног рада, модела одређивања тарифа накнаде, расподели накнаде, посебним порезима, односу корисника права и организације и сл.

Посебно су била значајна искуства у раду европских колективних организација у остваривању репрографских права, аудио и аудиовизуелних права репродукције (приватно копирање), а која се код нас још увек не спроводе.

Током семинара било je и дискусија међу учесницима о актуелним домаћим проблемима са којима се сусрећу носиоци права у сарадњи са постојећим колективним организацијама, као и сарадњи радиодифузних организација са колективним организацијама у вези са преговарањем и висинама тарифа.